7 nieuwe regels in fietsland.

Op 31 mei zal de wegcode er anders uitzien dan vandaag het geval is. Bestaande verkeersregels worden aangepast en er komen zelfs nieuwe bij. Allemaal om het verkeer voor het toenemend aantal fietsers veiliger te maken.

Anderhalve meter, graag

Tot op vandaag is het verplicht voor autobestuurders om op z’n minst 1 meter tussen de fietser en de wagen te laten als de zwakste van de twee weggebruikers ingehaald wordt. Dit is een regel die toegepast zal worden buiten de bebouwde kom.

Het probleem bij deze regelgeving is dat het in veel gevallen moeilijk is om de effectieve afstand tussen de wagen en de fiets te bepalen. Dat is dan ook meteen de reden waarom er nauwelijks boetes uitgeschreven worden voor overtredingen op deze regel.

Fietsersbond stelt zich vragen bij de effectiviteit van deze aanpassing.

‘Er wordt momenteel nog heel veel voorbijgestoken met minder dan een meter ertussenin’, zegt Wies Callens (woordvoerder). ‘Wij zouden liever maatregelen zien die inzetten op een betere handhaving van de bestaande regels, dan de verstrenging ervan.’

Vier keer groen

Een andere aanpassing is het vierkant groen voor zwakke weggebruikers. Deze aanpassing houdt in dat alle zwakke weggebruikers tegelijkertijd en vanuit alle richtingen de weg mogen oversteken. Eerder dit jaar werden er al enkele proefprojecten gestart die een positief resultaat met zich mee brachten.

20 meter

Voortaan mag je als voetganger de straat oversteken zonder gebruik te maken van een zebrapad als dat zebrapad zich op minder dan 20 meter van jou bevindt. Tot 30 mei lag deze afstand op 30 meter.

Tot 10 jaar op het trottoir

Kinderen die met de fiets rijden mogen tot op vandaag op het voetpad rijden tot hun 9 jaar. Ook die regel zal binnenkort versoepelt worden. Kinderen tot 10 jaar zullen onder de nieuwe wegcode met de fiets het voetpad op mogen.

Elektrisch naast elkaar

Een nieuwe regel die ingevoerd wordt vanaf 31 mei is ‘het naast elkaar fietsen met een speed pedelec’. De speed pedelec is het fameuze paradepaardje onder de elektrische fietsen. Het is de snelste variant van de e-bike die tot 45 km/u kan halen. De nieuwe regel zegt nu dat bestuurders van zo’n speed pedelec in de bebouwde kom naast elkaar mogen rijden, wat al veel langer het geval was voor gewone fietsen.

Bakfiets wordt fiets

Bakfietsen met een breedte van minder dan 1 meter zullen voortaan gezien worden als ‘gewone fiets’. Dit houdt in dat bakfietsen met die afmetingen dus ook een eenrichtingsstraat in beide richtingen zullen mogen inrijden. Vóór de aanpassing van de wegcode was dit niet het geval. Dit zorgde, door de sterke toename van het aantal bakfietsers, vaak voor problemen. Ouders die hun kinderen aan de schoolpoort kwamen afzetten mochten de schoolstraat niet vanuit beide richtingen inrijden. Om in regel te zijn was het dus verplicht om een omweg te maken en de eenrichtingsstraat reglementair in te rijden. Dat probleem zou met de aanpassing in de wegcode dus ook van de baan moeten zijn.

Verplicht in een kinderzitje

Kinderen tot 3 jaar moeten volgens de nieuwe wegcode verplicht in een kinderzitje vastgegespt worden. Dat kinderzitje moet bovendien verplicht voorzien zijn van een rugsteun én voetsteuntjes.

Deze en nog vele andere regels worden ingevoerd of aangepast met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en alle andere weggebruikers die onder de noemer ‘zwakke weggebruiker’ vallen. Met die nieuwe wegcode wordt meteen ook een goed signaal uitgezonden.

Loading

Total
0
Shares
Related Posts