De fiets populair bij politici

De fiets is trending in de politiek. Elke politieke partij heeft voor de komende verkiezingen werkpunten opgesteld rond de fiets en fietsmobiliteit. Maar de focus van de partijen verschilt wel enorm, alsook het budget dat ze ervoor willen vrijmaken. Momenteel bedraagt het budget voor fietsinvesteringen een schamele 100 miljoen euro. Een budget dat met de enorme toename in fietsgebruik niet meer volstaat. Open VLD wil dat budget verdubbelen, CD&V wil het verdrievoudigen en sp.a en Groen willen het budget in de toekomst zelfs vervijfvoudigen. Andere partijen als Vlaams Belang en N-VA plakken er dan weer liever geen getal op.

Groen en sp.a x 5

Groen wil het budget voor fietsinvesteringen tot 5 keer groter maken dan het nu is. Met dat toegenomen budget beloven ze in hun programma om en rond de steden een netwerk van fietssnelwegen uit te bouwen, alle kruispunten conflictvrij te maken én het idee van een salariswagen achterwege te laten en het te vervangen door een mobiliteitsbudget voor alle werkenden. Daarenboven wil Groen dat de snelheid in de bebouwde kom daalt naar 30 kilometer per uur, om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te garanderen.

Sp.a wil dan weer als extraatje iedereen die naar het werk fiets een fietsvergoeding geven en met het budget van 500 miljoen willen ze de resterende zwarte punten in het Vlaamse wegennetwerk wegwerken. Verder wordt er op hun site niet veel verteld over hun inspanningen rond de fiets of fietsmobiliteit voor de komende verkiezingen.

Mobiliteitsprogramma Groen

Mobileitsplan sp.a

CD&V

CD&V zet dan weer sterk in op fietsdeelsystemen in steden. Ze werken momenteel, naar eigen zeggen, zelfs aan een e-bike-deelsysteem. Allemaal om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te overtuigen de fiets te nemen voor het woon-werkverkeer.

Mobiliteitsprogramma CD&V

Open-VLD

Ook de liberale collega’s van Open VLD zien zo’n fietsdeelsysteem wel zitten. Om de deelmobiliteit omtrent auto’s en fietsen een duw in de rug te geven willen ze de btw in die categorieën verlagen naar 6%.

Momenteel komt 22% van de treinreizigers in Vlaanderen met de fiets naar het station, terwijl dat in Nederland 47% is. Daarom wil Open VLD inzetten op betere fietsenstallingen aan stations, om treinreizigers te overtuigen de eerste of laatste kilometers met de fiets te overbruggen, naar Nederlands model.

Tot slot willen ze als laatste grote punt het aanknopingspunten van het fietssnelwegennetwerk verbeteren en het fietsverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het autoverkeer. Om dit alles te realiseren willen ze ht fietsbudget verdubbelen, van 100 naar 200 miljoen.

Mobiliteitsprogramma Open-VLD

N-VA

De N-VA wil zich naar eigen zeggen niet toespitsen op één specifiek vervoersmiddel, maar geeft aan een mobiliteitsplan op te willen stellen dat van toepassing is op alle vervoersmiddelen. Volgens N-VA heeft elke wagen een plaats in het verkeer en moet het zo behandeld worden. Ze geven wel aan dat de fietsinfrastructuur een pak beter kan en dat ze de verbindingen tussen havens en de steden wille optimaliseren. Hoeveel budget zij daarvoor voorzien is onbekend.

Mobiliteitsplan N-VA

Vlaams Belang

Vlaams Belang verwoordt de problematiek rond de huidige fietsinfrastructuur in haar programma en de pijnpunten van de Vlaamsew wegen als volgt:

“De fietsinfrastructuur moet op één lijn gebracht worden met het verhoogde fietsgebruik. In 2016 was ongeveer 4450 kilometer aan fietspaden langs Vlaamse gewestwegen nog altijd niet voldoende veilig. Ze zijn te smal of liggen te dicht bij het autoverkeer. Dat geldt net zo goed voor heel wat voetpaden.”

Mobiliteitsplan Vlaams Belang

PVDA

PVDA pleit op haar beurt dan weer voor een aanpassing aan de wegcode, om het veiliger te maken voor de fietser. Zo wil PVDA een begrenzing van 30 kilometer per uur toepassen op alle wegen zonder fietspad. Een begrenzing van 50 kilometer standaardiseren op wegen met een verhoogd fietspad en 70 kilometer per uur toestaan, daar waar het fietspad en de weg van elkaar gescheiden zijn. Verder willen ze ook het meenemen van de fiets op de trein gratis maken. Om zo de vervoerscombinatie fiets-trein aantrekkelijker te maken.

Mobiliteitsplan PVDA

Loading

Total
0
Shares
Related Posts