Weert Leuven Speed Pedelecs?

Op 1 oktober toonden we onze bezorgdheid over de nieuwe wetgeving al. De praktijk toont dat dit probleem nog niet van de baan is.

Twee feiten

  1. Voor speed pedelecs gelden sinds 1 oktober 2016 dezelfde regels als voor bromfietsen. Helmdracht, verzekering, nummerplaat, wegcode…
  2. De stad Leuven startte in december 2016 met een nieuw circulatieplan. Dit had als bedoeling om het autoverkeer te weren en meer ruimte te bieden aan openbaar vervoer en de fiets. Auto’s, motoren en bromfietsen worden steeds terug naar de ring gestuurd en kunnen niet meer door het centrum van de ene kant naar de andere rijden. Auto’s, motoren en bromfietsen

Onduidelijkheid voor gebruikers van speed pedelecs

De speed pedelec wordt volgens de wetgever beschouwd als een bromfiets, omdat die snelheden kan halen tot 45 km/u. Door die categorisering kun je met zo’n speed pedelec niet dwars door de stad en word je via de lussen terug naar de ring gestuurd. Bij de recent geplaatste borden is er aangegeven dat gewone fietsen en bromfietsen klasse A wel door mogen. Dat zou willen zeggen dat op die plaatsen een lichte bromfiets wel zou mogen rijden en een speed pedelec niet.  Net het tegenovergestelde van het doel van dit nieuwe circulatieplan.

Leuven is niet de enige plaats waar het schoentje wringt. Veel fietsostrades, jaagpaden en verkeerswisselaars kampen met een contradictorische wegcode als het op de speed pedelecs aankomt. Er zijn nieuwe verkeersborden die dit probleem kunnen aanpakken maar ze worden nog te weinig en soms verkeerd gebruikt. (De ‘P’ staat voor ‘speed pedelec)

Nood aan echte informatie voor de wetgever

Zoals vaak bij nieuwe technologieën, hinken de lokale besturen ook nu achterop. Gemeenteraadsleden zijn vaak niet op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op gebied van mobiliteit en nemen uit onwetendheid foute of ‘vreemde’ beslissingen. De situatie in Leuven is hier een perfect voorbeeld van. De besturen hebben nood aan informatie van mensen die effectief met de fiets rijden. Hier wil Fietsberaad Vlaanderen iets aan doen.

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Ze wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen. Lobbyisten voor de fiets, zeg maar.

Fietsberaad Vlaanderen wil vanuit een positieve invalshoek kijken naar het gebruik van de speed pedelec:

  • de speed pedelec is een actieve mobiliteitsvorm die de actieradius van het bestaande (elektrische) fietsen verhoogd
  • de speed pedelec kan een belangrijke bijdrage leveren aan enkele maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: fileproblematiek, klimaatdoelstellingen, gezondheidsbeleid.

Ook de gebruikers dragen verantwoordelijkheid

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om de speed pedelec zoveel mogelijk te behandelen als een gewone fiets, maar vraagt van de bestuurders van de speed pedelec wel een aangepast gedrag. Het betekent dat speed pedelec gebruikers zoveel mogelijk van fietsinfrastructuur gebruik moeten kunnen maken, aan een aangepaste snelheid. Lees het volledige advies hier.

Het gebruik zal alleen maar groeien

​De elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. Vandaag zijn ongeveer 30% van alle verkochte fietsen uitgerust met trapondersteuning. Daarmee is dit type fiets bij verkoop even populair als de gewone stadsfiets. De speed pedelec is binnen de groep van elektrische fietsen een specifiek type, waarvan een sterke groei kan verwacht worden. De speed pedelec biedt zowel mogelijkheden om aan een gewone snelheid te fietsen, om een fietsend kind naar school te begeleiden, als om tegen een hogere snelheid de weg verder te zetten. Vanuit dit gecombineerd gebruik , samen met de noodzaak aan een goede verstandhouding tussen alle gebruikers van fietsinfrastructuur, lijkt het element “snelheid” het meest bruikbare om de speed pedelec zijn plaats op de weg te geven.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Loading

Total
0
Shares
Geef een reactie
Related Posts