E-steps veroveren de straten, maar …

De stedelijke mobiliteit bereikt stilaan problematische proporties en we verplaatsen ons daarom meer en meer met alternatieve voertuigen. De fiets vervangt meer en meer de auto in het stedelijk vervoer, maar ook gemotoriseerde voortbewegingstoestellen bieden een “eerste of laatste kilometer” aanvulling op de auto of het openbaar vervoer.

De elektrische step is het populairste en meest gebruikte voertuig in deze categorie.

Verschillende snelheden tussen voertuigen en onduidelijke reglementeringen zorgen nu in de meeste steden voor onveilige situaties.

Bijdrage door: Guy Crab
TRAXIO VELO
velo@traxio.be
+32 475 545 007

Initiatieven in Frankrijk … 

In Frankrijk werd vanaf 1 november 2019 de wegcode voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen grondig aangepast. Vooral de reglementering voor e-steps werd strenger. De snelheid wordt beperkt tot 25 km/u, volgens de Europese typegoedkeuring en e-steps mogen niet langer op het voetpad, maar moeten het fietspad op of de openbare weg in een 50 km/u-zone, indien er geen fietspad is. Lokale overheden mogen hierop uitzonderingen maken. Indien gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden toegelaten buiten de “bebouwde kom” dan is helmdracht verplicht en reflecterende kledij bij duisternis.

  • Voortbewegingstoestellen mogen op het voetpad worden achtergelaten, indien dit geen hinder vormt en er geen lokaal verbod is.
  • Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen mogen in Frankrijk maar door 1 persoon van minimaal 12 jaar worden gebruikt (geen passagiers). Telefoongebruik of koptelefoons zijn verboden en verzekering is verplicht.
  • Op overtredingen staan boetes die variëren van 35 tot 135 €.
  • Niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen mogen op het voetpad.
  • Vanaf 1 juli 2020 komen er ook nieuwe regels m.b.t. de technologische aspecten. Voortbewegingstoestellen mogen vanaf dan ook technisch niet langer harder kunnen dan 25 km/u, met boetes tot 1500 € tot gevolg. Zoals op fietsen, zijn op deze toestellen lichten en reflectoren voor- en achteraan verplicht en moeten zij uitgerust zijn met een remsysteem en een bel of een claxon. 

Wat met België? 

Vanaf 31 mei 2019 is de maximumsnelheid voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen eveneens vastgesteld op 25 km/u; voordien was dit 18 km/u.

Volgens de Belgische wegcode hangt de plaats waar je mag rijden af van de snelheid… D.w.z. dat je met een e-step op het voetpad niet sneller mag dan een voetganger (6 km/u). Sneller dan 6 km/u ben je onderworpen aan dezelfde regels als fietsers.

De minimum leeftijd om in België een gemotoriseerd voortbewegingstoestel te gebruiken is 16 jaar; niet 12 jaar. Daarentegen is sinds 1 juni 2019 een BA-verzekering niet langer verplicht voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen; incl. e-bikes, elektrische rolstoelen, hoverboards, monowheels e.a die maximaal 25 km/u rijden. Voor bromfietsen type A (1LeA), tot 25 km/u blijft de verzekering wel verplicht.

Belangrijk detail: indien een e-step een zitpositie heeft, is dit geen gemotoriseerd voortbewegingstoestel, maar een bromfiets !

De Belgische reglementeringen inzake de technologische aspecten van de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen blijven (voorlopig) nog wat achterwege…

Technisch gezien kunnen de meeste toestellen veel harder dan de toegelaten snelheid en kunnen vele toestellen zelfs door de consument naar snelheid worden ingesteld; wat onverantwoord is. Bij gebrek aan regelgeving kan dit echter ook niet aan banden worden gelegd en zullen gevaarlijke situaties er in de toekomst voor zorgen dat pas achteraf zal worden gereageerd.

Guy Crab
TRAXIO VELO

Foto: Christian Bueltemanna pixabay.com

Loading

Total
0
Shares
Related Posts