Traxio lanceert kwaliteitslabel fietswinkel & fietsregistratie.

De elektrische fiets in al zijn verschijningsvormen wordt binnen de duurzame multimodale mobiliteitsontwikkelingen een belangrijke schakel dankzij de voortschrijdende technologie in de fietsbouw en –assemblage (niet in het minst door de introductie sinds enkele jaren van elektrische modellen en de connectie met het internet) en een verdere professionalisering van de detailverkoop of de klassieke fietswinkel.

De omzet groeit nog steeds en de fiets wordt een alternatief in het woon-werkverkeer. De Belgische fietssector onder de koepel van Traxio heeft daarom werk gemaakt van twee ontbrekende noodzakelijke instrumenten (VELO-PRO & VELO-PASS) in samenspraak met alle partners en organisaties die de fiets of het fietsen verdedigen. 2018 moet het jaar worden van de uitrol van deze twee instrumenten in de fietsvakhandel om alle fietsers te geven waar ze recht op hebben, namelijk professionele verkoops- en onderhoudspunten en een veilig gesloten registratiesysteem voor hun kostbare en soms broodnodige fiets.

De fietssector kende sinds decennia een toegang tot het beroep gekoppeld aan een opleiding voor de zelfstandige verkoop en herstelling. Door de EU-wetgeving en de liberalisering van de markten verdwijnt vanaf 2018 deze marktbescherming waardoor de consument of fietser in de wereld van de verkoop (al dan niet digitaal) niet echt meer het onderscheid kan maken tussen wie nu hobbyist, sporadische verkoper, bijberoeper of een echte vakman is.

De producten worden complexer en duurder in de aankoop en de consument (jong en oud) vraagt zoals in andere sectoren voldoende garanties en opvolging van het aangekochte product en daar waar nodig ondersteuning met expertise of vakmanschap.

2018 01 18 Logo Velopro

Om dit op te vangen lanceert de koepel van Traxio een keurmerk of kwaliteitslabel voor de fietsvakhandel en dit op een neutrale  basis of onpartijdige manier met een periodieke audit en visualisering door een toegekend herkenbaar uithangbord (VELO-PRO).

Een reeks van kwaliteitsparameters moet toelaten om de echte professionele fietsvakhandel te herkennen. Het label zal geleidelijk geïntroduceerd worden bij de Belgische fietshandelaars.

17 2329 Velopass 72DPI

Het tweede instrument is een nationaal registratiesysteem met centrale databank en beveiligde QR-code op de fiets (VELO-PASS) dat o.a. ook een diefstalpreventiesysteem inhoudt; dit naar analogie in de autobranche met Car-Pass. Hiervoor werd een consensus gezocht bij diverse betrokken partijen (fietsersbonden en -organisaties, politiezones, steden en gemeenten, fietslease-bedrijven, sociale economie, fietssector zelf) binnen een op te richten vzw-structuur. De fietseigenaar  kan op deze wijze zijn duurzame fiets identificeren, onderhoud opvolgen in vakhandel, status van de fiets volgen (nieuw of occasie bij verkoop of aankoop) enz. Kortom, een bijkomende zekerheid voor al wie nog twijfelde of afkerig stond tegenover het  gebruik van een mooie nieuwe soms dure (e-)fiets. Hoe konden ze deze immers tot nu toe onbekommerd gebruiken, achterlaten en zo nodig zich makkelijk als eigenaar identificeren?

Traxio wil ook de werkgevers en werknemers niet vergeten en bouwt het digitale platform Bikeform verder uit, zodat de markt van vraag en aanbod van ‘bedrijfsfietsen’ in ons land vlot op elkaar zou kunnen worden afgestemd met de betrokken stakeholders.

2018 wordt de professionele doorbraak van de fiets als gedegen duurzaam vervoermiddel met de bijhorende beveiligde omkadering voor de fietsgebruikers en -eigenaars.

Info: www.traxio.be & www.bikeform.be

Loading

Total
0
Shares
Related Posts