Het cafetariaplan en de fietsende werknemer.

Het begrip cafetariaplan hoor je steeds vaker in de wandelgangen, maar wat houdt het in en wie haalt er voordeel uit? Dat is precies waar dit artikel over gaat. De fietsende werknemers komen ook aan bod aangezien het voor hen ook interessant kan zijn.

Wat is een cafetariaplan?

Een cafetariaplan kan je omschrijven als een manier voor werkgevers om medewerkers een persoonlijk loonpakket aan te bieden zonder een stijging van de loonkost. Daarbij wordt een deel van het loon flexibeler. Het gaat bijvoorbeeld over een eindejaarspremie of een deel van het brutoloon. Je kiest als medewerker zelf wat je met dat deel van het loon doet en welke voordelen je eruit haalt in overleg met je werkgever.

Enkele voorbeelden zijn: extra vakantiedagen, pensioensparen, een kleinere bedrijfswagen of een e-bike of speed pedelec. Zo stel je een loonpakket op aan je eigen behoeften. Het spreekt voor zich dat de werkgever er op die manier voor zorgt dat hij interessant wordt op de arbeidsmarkt.

Voor wie is zo’n cafetariaplan nu eigenlijk bedoeld? Enerzijds maken grote ondernemingen er gebruik van, maar anderzijds ook kmo’s. Zij genieten mee van de voordelen van flexibele verloning die het cafetariaplan biedt.

Waarom een cafetariaplan?

Een cafetariaplan is positief voor zowel werkgever als werknemer. Voor hetzelfde geld krijgen je medewerkers en werknemers meer waarde en waardering. Dat kan alleen maar positief zijn, toch?

Enkelen voordelen van een cafetariaplan:

  • Een werknemer kan voordelen kiezen die voordelig zijn als het gaat over sociale zekerheidsbijdragen.
  • Als werkgever wordt je aantrekkelijker, je kan makkelijker talent aantrekken en behouden.
  • Als werkgever verhoog je het engagement van je medewerkers en werknemers door in te spelen op hun individuele noden.

In België is een cafetariaplan zeker zinvol, want de loonnorm (1,1% voor 2019 en 2020) beperkt je budget marge om individuele loonsverhogingen door te voeren.

Zelf je loon samenstellen, dat motiveert

Acerta deed in 2018 bij meer dan 1700 Belgische werknemers een bevraging. Daar kwamen enkele interessante conclusies uit voort. Zo zou 70% zelf zijn loonpakket willen samenstellen. Vakantie, mobiliteit en pensioen zijn de belangrijkste componenten bij flexibele verloning. Hieronder vind je drie opvallende cijfers:

  • 1/3 overweegt om vakantiedagen in te ruilen voor cash loon. Het zijn vooral jonge werknemers, jonger dan 30 jaar, die hiervoor zouden kiezen.
  • 1/4 wil meer inzetten op pensioen. Het is logisch dat vooral ouderen de optie voor extra pensioenopbouw belangrijk vinden.
  • 1/4 koppelt mobiliteit aan de samenstelling van het loonpakket. Een keuze kan zijn om cash geld in te ruilen voor een bedrijfswagen, e-bike of speed pedelec.

Als we dat vergelijken met 2 jaar geleden is er toch een duidelijk verschil. Werknemers zijn nu veel kritischer over het samengesteld loonpakket dan vroeger. Liefst 2/3 vindt het belangrijk om uit verschillende componenten te kunnen kiezen.

Als je de inzet, tevredenheid en trouw van je personeel wil verhogen doe je dat met een flexibel loonpakket en een passend compensatie- en voordelenplan. We kunnen concluderen dat het belangrijk is om als werkgever in dialoog te gaan met je huidig en toekomstig personeel.

Wat betekent dit voor de fietsende werknemer?   

Je loonpakket zelf samen te stellen kan op verschillende manieren, maar voor de fietsende werknemers is mobiliteit het meest interessante. Het feit dat ze ervoor kunnen kiezen om een e-bike of zelfs speed pedelec te vragen in ruil voor cash is mooi om weten. Dat kan ervoor zorgen dat ze vlugger de fiets kiezen als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Ook het gegeven dat ze niet zelf zo een e-bike of speed pedelec hoeven aan te schaffen kan hen motiveren. Een bijkomend gevolg kan dan zijn dat fileleed verzacht wordt, maar dat valt nog af te wachten.

Samengevat, het cafetariaplan is een goede manier om personeel te verlonen naar zijn/haar wensen en het stimuleert het gebruik van de fiets in woon-werkverkeer.

door: Thomas De Langhe

Loading

Total
0
Shares
Related Posts