Regularisatieperiode voor inschrijving Speed Pedelecs verlengd.

Fiets jij met een Speed Pedelec rond zonder nummerplaat? Dan heb je nog even de tijd om dit in orde te brengen. Voor speed pedelecs wordt de regularisatieperiode met nog een bijkomend jaar verlengd. Al is dat voorlopig nog niet geregeld bij koninklijk besluit…

Vandaag moeten bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven zijn. Bovendien mogen ze alleen met een nummerplaat op de openbare weg rijden. Dit geldt echter niet voor speed pedelecs, zo liet de FOD Mobiliteit en Vervoer op 24 november weten. Voor speed pedelecs wordt de regularisatieperiode met nog een bijkomend jaar verlengd. Al is dat voorlopig nog niet geregeld bij koninklijk besluit…

De verlenging van de regularisatieperiode voor de inschrijving van speed pedelecs moet geregeld worden bij koninklijk besluit. Vermoedelijk zal daarvoor een wijziging gebeuren van het KB van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Tot nog toe is dat noodzakelijke wijzigings-KB echter nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bij de vorige verlenging werd het koninklijk besluit dat die verlenging regelde, laattijdig gepubliceerd in het Staatsblad. Het trad toen in werking met terugwerkende kracht. Waarschijnlijk zal dat opnieuw het geval zijn voor de verlenging van de regularisatieperiode voor de inschrijving van speed pedelecs.

Loading

Total
0
Shares
Geef een reactie
Related Posts