Bosch eBike Systems neemt start-up COBI over.

Verbinding van gebruiker, fiets en services: Slim eBiken en fietsen.

Stuttgart/Reutlingen – Bosch eBike Systems neemt start – up COBI uit Frankfurt over. Vanaf nu zetten beide ondernemingen gezamenlijk in op de verbinding van mensen, services en producten. “De competentie, technologieën en ervaring die COBI inbrengt, vormen een optimale aanvulling voor het ontwikkelen van de op- lossingen voor de mobiliteit van morgen”, aldus Claus Fleisc her, directeur van Bosch eBike Systems. Over de prijs van de overname zijn beide partijen geheim- houding overeengekomen.

Door één leverancier geleverd: digitale services voor fietsers en e – bikers

Bosch eBike Systems en COBI delen een centrale overtuiging: De slimme fiets is de toekomst. Deze overtuiging is van essentieel belang voor de nauwe samenwer- king om gezamenlijk nog meer digitale en verbonden services en producten op de markt te brengen. Sinds de oprichting in 1914 heeft COBI een positieve ontwikke- l ing doorgemaakt. Zo realiseerde de start – up naast een aftermarket – product voor eBikes en conventionele fietsen onder meer de opbouw van een technologieplat- form, bestaande uit app, cloud, development kit en embedded software. “Met de producten van COBI brei den wij ons portfolio uit en hebben we klanten nu de keuze tussen oplossingen op basis van boordcomputers en oplossingen op basis van de smartphone. Het aanbod op het gebied van verbonden eBiken en fietsen komt voortaan van Bosch”, licht Fleischer toe. Voo r oprichter en CEO Andreas Gahlert is COBI veel meer dan een product. “De grote kracht van COBI is de combinatie van een getalenteerd team dat is opgegroeid in de digitale economie en een com- plexe, moderne technologie – architectuur. We hebben vanaf het begi n een partner- schap met Bosch nagestreefd. We verheugen ons over het enorme potentieel dat nu is ontstaan.”

Door de overname wordt COBI GmbH voor 100 procent dochteronderneming en onderdeel van het Bosch – concern. Het bedrijf behoudt de locatie Frankfurt am Main als zetel. Het merk en de producten van COBI blijven bestaan, de werkne- mers worden overgenomen.

Doorontwikkeling van digitale producten en services

Beide ondernemingen zetten het digitale offensief consequent voort. Bosch ont- wikkelt de boordcomputer Nyon gestaag door en heeft op Eurobike 2017 tal van updates gepresenteerd. De update omvat actuele kaarten, nieuwe functies voor routeplanning, hoogtemete rpreview, energieverbruik en een verbeterde weergave van de eigen sportieve prestaties.

COBI concentreert zich met haar producten op het centrale gebruik van de smartphone als stuur – , infotainment – en display – oplossing. Het bestaande product- aanbod blijft ook in de toekomst gewoon bestaan. Ook de geplande en op Eurobike 2017 gepresenteerde producten, zoals bijvoorbeeld COBI eAir, worden volgens plan ontwikkeld.

Het juiste idee op het juiste tijdstip 

Het zijn de ideeën die de vooruitgang en de ontwikkeling bepalen. In 2014 werden parallel en onafhankelijk van elkaar concepten en producten gerealiseerd waar- mee hetzelfde doel wordt nagestreefd: “We willen slim fietsen mogelijk maken.”

De ontwikkelaars van Bosch eBike Systems in Reutlingen brachten met Nyon d e eerste alles – in – één boordcomputer voor eBikes op de markt, die de fietser de mo- gelijkheid biedt de offline – en onlinewereld intelligent met elkaar te verbinden. De boordcomputer verenigt de belangrijkste functies in één apparaat: topografische actieradiu s, online tourdagboek, routeplanning in real time en navigatie op GPS. In verbinding met online – portal en smartphone – app “eBike Connect” ontstond zo het eerste volledig gekoppelde ecosysteem in de fietsbranche.

Tegelijkertijd werd in Frankfurt am Main een project gestart dat tot een van de succesvolste Kickstarter – campagnes ooit in de fietsmarkt zou uitgroeien: COBI.

Mei 2014 markeerde het begin, de levering van producten volgde in augustus 2016. Het hightechbedrijf richt zich vooral op de snelgroeiende di gitale doelgroep die momenteel de smartphone als wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven gebruikt. Als we kijken naar Vlaanderen, had 74 % van de Vlamingen al een smartphone in 2016 . COBI verbindt de eigen smartphone met de fiets en breidt zo de digita le leefstijl uit naar de fiets en de eBike. Het bedrijf biedt diensten als navi- gatie, muziek, telefonie en fitness. Tegelijk koppelt COBI fietsers met andere apps zoals Strava, Komoot, Spotify , Apple Health en Bluetooth fitness – sensoren.

Het besluit van Bosch en COBI om de krachten te bundelen en gezamenlijk vorm te geven aan de digitale toekomst van de fietsmarkt, was een logische consequen- tie.

“Door de overname van COBI creëren we synergiën en zijn we in staat ons aanbod optimaal op verschillende doelgr oepen af te stemmen. Digitaal verbonden fietsen en eBikes vormen een essentieel bestanddeel van de mobiliteit van de toekomst”, aldus Fleischer.

Loading

Total
0
Shares
Geef een reactie
Related Posts